Tiếng Việt | English
Dịch vụ
LIÊN HỆ

Cty TNHH Tư Vấn Sóng Xanh

Lầu 8, Tòa nhà Loyal

Số 151 đường Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: + 84 928 251 259         

Fax: + 84 28 3936 2999

Email: info*-at-*bluewaveadvisory*-dot-*com

Website: www.bluewaveadvisory.com

Quản lý sau đầu tư

Công Ty Sóng Xanh hỗ trợ khách hàng của mình bằng việc chủ động quản lý các công ty sau đầu tư thông qua: làm đại diện thường trực của khách hàng, tham gia các cuộc họp quản trị mang tính chiến lược; hỗ trợ khách hàng tìm kiếm các nhà cung cấp và xây dựng đội ngũ quản lý có năng lực để giám sát các hoạt động chuyển đổi và phát triển kế hoạch kinh doanh; hỗ trợ khách hàng giám sát thực hiện các kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.