Tiếng Việt | English
Dịch vụ
LIÊN HỆ

Cty TNHH Tư Vấn Sóng Xanh

Lầu 6, Tòa nhà Master

41 - 43 Trần Cao Vân, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: + 84 28 66760109           

Fax + 84 28 54221319

Email: info*-at-*bluewaveadvisory*-dot-*com

Website: www.bluewaveadvisory.com

Hỗ trợ đầu tư vốn cổ phần chưa đại chúng

Công Ty Sóng Xanh là một trong số ít những công ty tư vấn tại Việt Nam cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầu tư vốn cổ phần chưa đại chúng. Dịch vụ toàn diện của chúng tôi bao gồm: tìm kiếm công ty tiềm năng; thẩm định tiền đầu tư toàn diện; thực hiện giao dịch trước và sau đầu tư; xây dựng giá trị danh mục đầu tư thông qua việc giám sát hoạt động sau đầu tư; lên kế hoạch chiến lược và thực hiện việc thoái vốn.