Tiếng Việt | English
Dịch vụ
LIÊN HỆ

Cty TNHH Tư Vấn Sóng Xanh

Lầu 8, Tòa nhà Loyal

Số 151 đường Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: + 84 928 251 259         

Fax: + 84 28 3936 2999

Email: info*-at-*bluewaveadvisory*-dot-*com

Website: www.bluewaveadvisory.com

Thu xếp các khoản vay

Dựa theo nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng, Công ty Sóng Xanh sẽ thu xếp các khoản vay trung và dài hạn, phát hành trái phiếu thường và trái phiếu chuyển đổi phù hợp những dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam với mục tiêu cụ thể là đạt được cấu trúc nợ vay tối ưu cho dự án kinh doanh.