Tiếng Việt | English
Dịch vụ
LIÊN HỆ

Cty TNHH Tư Vấn Sóng Xanh

Lầu 6, Tòa nhà Master

41 - 43 Trần Cao Vân, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: + 84 28 66760109           

Fax + 84 28 54221319

Email: info*-at-*bluewaveadvisory*-dot-*com

Website: www.bluewaveadvisory.com

ĐỒNG ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Công ty chúng tôi là nơi duy nhất cung cấp cơ hội đầu tư vào các công ty chưa đại chúng thông qua hình thức đồng đầu tư và hợp tác đầu tư với các đối tác trong nước nhằm dung hoà lợi ích giữa các bên và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư.