Tiếng Việt | English
Dịch vụ
LIÊN HỆ

Cty TNHH Tư Vấn Sóng Xanh

Lầu 8, Tòa nhà Loyal

Số 151 đường Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: + 84 928 251 259         

Fax: + 84 28 3936 2999

Email: info*-at-*bluewaveadvisory*-dot-*com

Website: www.bluewaveadvisory.com

Tư vấn soạn thảo Báo cáo Khả thi và Kế hoạch Kinh doanh

Báo cáo Khả thi là yếu tố quan trọng cho việc lập kế hoạch bất kỳ dự án mới nào và đóng vai trò cơ sở và nền tảng cho sự thành công của quá trình triển khai dự án. Báo cáo Khả thi giúp doanh nghiệp đánh giá tính khả thi, chi phí và lợi ích của các dự án trước khi nguồn lực tài chính được phân bổ. Do vậy, Báo cáo Khả thi và Kế hoạch Kinh doanh thường là yêu cầu tiên quyết cho bất kỳ quyết định tài trợ hoặc đầu tư nào.

Công ty Sóng Xanh soạn thảo các báo cáo khả thi độc lập để giúp doanh nghiệp đánh giá tính khả thi của dự án. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc soạn lập các báo cáo khả thi và kế hoạch kinh doanh cho việc thành lập công ty mới, mở rộng hoạt động của một công ty hiện tại. Chúng tôi có kinh nghiệm lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo khả thi trong các lãnh vực như bất động sản (văn phòng, nhà ở); dịch vụ khách sạn (resort, trung tâm hội nghị và trò chơi có thưởng, khách sạn); sản xuất (thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng), và dịch vụ (trung tâm đào tạo, bệnh viện, chuỗi bán lẻ). Các báo cáo của chúng tôi thường bao gồm các nội dung như Ý tưởng dự án; Kế hoạch chiến lược; Phân tích nhu cầu và thị trường; Phân tích cạnh tranh; Ước tính hiệu quả; Đánh giá vị trí; quy hoạch và thiết kế; Dự báo dòng tiền và hiệu quả tài chính; Cấu trúc vốn (vốn vay và chủ sở hữu).