Tiếng Việt | English
Dịch vụ
LIÊN HỆ

Cty TNHH Tư Vấn Sóng Xanh

Lầu 6, Tòa nhà Master

41 - 43 Trần Cao Vân, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: + 84 28 54221318           

Fax + 84 28 54221319

Email: info*-at-*bluewaveadvisory*-dot-*com

Website: www.bluewaveadvisory.com

Dịch vụ

Nguyên tắc tư vấn của chúng tôi là tập trung tìm kiếm các cơ hội thị trường ưu việt trong những ngành kinh tế trọng tâm, và từ đó kiến trúc việc đầu tư để tạo giá trị gia tăng cho khách hàng. Được kiểm chứng bằng những thành công trong quá khứ. Công ty Sóng Xanh đã tư vấn cấu trúc tài chính cho những doanh nghiệp đang phát triển trong nước và những tập đoàn quốc tế; đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý đầu tư cho những Nhà đầu tư tổ chức và các Gia đình giàu có ở nước ngoài. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm: Thu xếp các khoản vay; Tái cấu trúc nguồn vốn; Hỗ trợ đầu tư vốn cổ phần chưa đại chúng; Đồng đầu tư và hợp tác đầu tư; Quản lý sau đầu tư; Hỗ trợ giao dịch M&A.