Tiếng Việt | English
Dịch vụ
LIÊN HỆ

Cty TNHH Tư Vấn Sóng Xanh

Lầu 8, Tòa nhà Loyal

Số 151 đường Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: + 84 928 251 259         

Fax: + 84 28 3936 2999

Email: info*-at-*bluewaveadvisory*-dot-*com

Website: www.bluewaveadvisory.com

Tái cấu trúc nguồn vốn

Thông qua quá trình phân tích tình hình tài chính và chiến lược của công ty, chúng tôi giúp khách hàng xác định cấu trúc tối ưu giữa nợ và vốn chủ sở hữu, cũng như giữa nợ dài hạn và ngắn hạn, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được chiến lược dài hạn của mình. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng thu xếp các khoản nợ mới hoặc gia tăng vốn chủ sở hữu với các điều khoản và điều kiện tốt nhất có thể được từ các nhà đầu tư để đạt được cấu trúc vốn tối ưu.