Tiếng Việt | English
Dịch vụ
LIÊN HỆ

Cty TNHH Tư Vấn Sóng Xanh

Lầu 6, Tòa nhà Master

41 - 43 Trần Cao Vân, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: + 84 28 66760109           

Fax + 84 28 54221319

Email: info*-at-*bluewaveadvisory*-dot-*com

Website: www.bluewaveadvisory.com

Hỗ trợ giao dịch M&A

Dịch vụ M&A của chúng tôi giúp khách hàng tìm ra mục tiêu phù hợp nhất, từ đó thiết kế mô hình và cấu trúc giao dịch để đảm bảo quá trình thực hiện được thành công theo từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng.  Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ định giá và thực hiện giao dịch M&A thông qua việc kết nối giữa các đối tác mua và bán; định giá độc lập; hỗ trợ khách hàng thiết kế, đàm phán và thực hiện giao dịch.